• De website Stallencaravans.nl geniet auteursrechtelijke bescherming. De auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website behoort toe aan Stallencaravans.nl.

  • Het is nadrukkelijk niet toegestaan om de site te verveelvoudigen anders dan door het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.

  • Ook is het zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stallencaravans.nl niet toegestaan om deze website en/of materiaal dat zich op deze website bevindt (zoals tekstartikelen, foto's, video's, vormgeving, logo's en geluiden) op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren, te wijzigen of beschikbaar te stellen op een netwerk.

  • Verder is het niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te framen.