• Stallencaravans.nl betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van alle de informatie op deze site en alle daarin opgenomen gegevens. Wij kunnen echter niet garanderen en er voor instaan dat alle informatie juist, volledig en actueel is op het moment waarop deze ontvangen wordt en/of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. 

  • Stallencaravans.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in welke vorm ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op de site, het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

  • Stallencaravans.nl aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor welke meningen en/of beweringen danook die worden gedaan op deze site. Ook zullen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele directe of indirecte schade die mogelijk door deze beweringen of meningen kunnen ontstaan.

  • Verder ondersteunt en/of garandeert Stallencaravans.nl geen enkele dienst en/of product die op de site staan. Ook staan wij niet garant voor beweringen die door de aanbieders of vervaardigers van de producten en/of diensten worden gedaan. Wij raden u aan om ook zelf alle noodzakelijke (onafhankelijke) informatie in te winnen over de genoemde diensten en/of producten op onze site. Verder raden wij u aan om ook vooral de disclaimers van de verschillende aanbieders, fabrikanten en organisaties (die worden gelinked of genoemd op deze site), na te lezen op de site van de betreffende aanbieder, fabrikant en/of organisatie.

  • Stallencaravans.nl kan niet garanderen dat alle informatie die u raadpleegdt op onze site voldoet aan het door u gestelde doel en/of daarvoor geschikt of deugelijk is.

  • Stallencaravans.nl acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of voor de informatie op een aan de Stallencaravans.nl gelinkte site.

  • Wij houden ons het recht voor om wijzigingen in deze disclaimer, zonder enige kennisgeving en met onmiddelijke ingang door te voeren.